ACTIE VOORWAARDEN
Hieronder vind je de actievoorwaarden die gelden voor alle #sticktogether media winacties van The Indian Maharadja B.V.

1. De #sticktogether media winacties zijn uitgeschreven door The Indian Maharadja B.V. gevestigd te Nieuwkuijk.
2. Deelname aan acties is gratis.
3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de #sticktogether media winacties.
4. Door deel te nemen aan de acties geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
5. Deelname is alleen mogelijk door een foto, video of vlog te delen onder #sticktogether en @indianmaharadja. Alleen deelnames waarvan het profiel (instagram, facebook, tiktok, etc) op publiek staat kunnen worden mee genomen in de prijsvraag.
6. Deelnemers dienen de Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) na te leven.
7. De looptijd van de #sticktogether acties lopen van 01-11-2019 tot 31-12-2020.
8. Om deel te mogen nemen, dient een deelnemer een minimumleeftijd van 18 jaar te hebben en een postadres in Nederland te kunnen overleggen of indien een deelnemer 17 jaar of jonger is dient een wettelijk vertegenwoordiger toestemming te hebben gegeven of kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
9. De winnaars van deze actie worden gekozen aan de hand van een loting- en/of stemmechanisme.
10. Winnaars worden op een aangegeven datum bekend gemaakt door middel van een reactie op de social media post met de beschrijving van de actie. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens.
11. The Indian Maharadja kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de social media winacties te wijzigen of aanpassen tenzij dit ten nadele van de deelnemers is.
12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
14. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt met de winnende foto/video/vlog op onze social media kanalen.
15. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal The Indian Maharadja hiervoor zorg dragen.
16. Medewerkers van The Indian Maharadja zijn uitgesloten van deelname.
17. De persoonsgegevens die in het kader van #sticktogether media winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door The Indian Maharadja voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Hierop is ons Privacy Beleid van toepassing.
18. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door The Indian Maharadja.
19. Door deel te nemen geeft de deelnemer The Indian Maharadja toestemming om de foto/vlog/video op social media kanalen en via e-mail te delen.
20. The Indian Maharadja kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het zoek raken/verloren gaan van de prijzen door externe verzendpartijen. The Indian Maharadja verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
21. The Indian Maharadja kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
22. The Indian Maharadja handelt met haar #sticktogether media winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
23. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor The Indian Maharadja.
24. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
25. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 26. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met sticktogether@indianmaharadja.nl onder vermelding van je naam (evt. bedrijf) en je adres.

** download actievoorwaarden hier [Dutch language] (pdf)